موسسه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای موج‌بیدار​​

موسسه موج‌ بیدار یک موسسه فرهنگی، هنری و رسانه ای می‌باشد که در راستای هدف تولید محتوا فعالیت می‌کند. یکی از زمینه‌های فعالیت این مجموعه تولید محتوا در بخش‌های مختلف سمعی بصری می باشد.

این مجموعه در سال 1399 شروع به کار کرد و تا کانون توانسته اعتماد بخش مهمی از دستگاه‌های دولتی و بخش‌های خصوصی فعال در حوزه فرهنگ و رسانه را به خود جلب کند.

از آنجایی که حداقل پانزده سال سابقه کار خارج از این مجموعه در رزومه مدیران ارشد این موسسه می‌باشد همکارانی که در بخش های مختلف در سراسر کشور با موج بیدار همکاری دارند را بهترین‌های حوزه تخصصی خود می‌باشند.

برخی از خدمات ما: